Firma İsmi Sorgulama

Cadde Patent olarak, şirket ismi sorgulama konusunda sizlere profesyonel ekibimizle birlikte destek sağlıyoruz. Şirket ismi sorgulama işlemleri, marka unsurunun bir başkası adına tamamen aynı veya şirket isminize benzer olup olmama durumları adına önceden tedbir almak için oldukça önemli husustur.

Firma ismi sorgulama, firma tescil sorgulama, şirket ismi sorgulama ibareleri sıkça karşılaştığımız ve marka tescil sorgulama yerine halk arasında kullanılan ibarelerdir.

Resmi marka başvurusu yapılmadan önce kapsamlı bir şirket ismi tescil sorgulama işlemi yapılmalıdır.

Cadde patent sizler ve sektörünüz için en uygun şirket isimleri sorgulama hizmetleri vermektedir.

Şirket İsmi Sorgulama Nasıl Yapılır ?

Aşağıda yapılacak işlemler sıralanmaktadır;

• Markanızı kullanacağınız faaliyet alanına göre sınıfının tarafımızca tespit edilmesi

• İlgili sınıfta markanızın Türk Patent Enstitüsü veri tabanında firma ismi tescil sorgulama işlemi yapılması

• Firma ismi sorgula işlemi sonuçlarında markanıza birebir benzerlik gösteren veya markanızı anımsatan üçüncü kişilere ait marka veya markaların olmaması durumunda marka tescil işlemlerine geçilmesi

Firma İsmi Sorgulama

Firma ismi tescil sorgulama işlemi için Türk Patent Enstitüsü’ne resmi kayıtlı olan yetkili firmamızla irtibata geçebilirsiniz. Detaylı firma ismi tescil sorgulama işlemi Türk Patent Enstitüsü veri tabanı ve Cadde Patent veri tabanından gerçekleştirilmektedir.

Talep etmeniz halinde ücretsiz olarak firma ismi sorgulama işlemi yapılarak raporu düzenlenerek, ilgili marka araştırma raporu tarafınıza iletilecektir.

Şirket Marka Tescili Nedir ?

Birçok işletme için bir marka şirketin pazarda tanınmalarını sağlayan bir araçtır. Tescilli bir marka bir isim söz ya da söz öbekleri, logo ya da slogandan oluşur; müşterilerin ürün ya da hizmetleri ayırmasını sağlar ve firmanın kimliğini oluşturur.

Bir şirketin ürün ve hizmet markası çok değerli bir mülkiyet hakkı olup başkalarının izinsiz kullanıma karşı korunur. Bir markadan ürün veya hizmet alan tüketicilerin söz konusu markanın ürününü olup olmadığı şeklinde bir şüpheye düşmesini engellemek amacıyla marka kaydı sağlanmaktadır.

Bu sayede aldatıcı şekilde çok benzer markaların kullanımını engellemek ve tüketicilerin marka algısından kaynaklanacak maddi kayıpları önlemek amaçlanmıştır.

Günümüzde Ülker, Eti, Apple, Samsung, Ptt gibi büyük firmaların markalarını düşünün. Bu markalara yüklü miktarda tanıtım yapılmaktadır. Bu gibi büyük firmalar markalarını asla izinsiz kullanmasına izin vermez. Bu nedenle markalarını tesciller.

Küçük şirketler markalarına bu denli yatırım yapamasalar da markalarını koruma altına alarak örneğin Ankara’daki bir firmanın Ankara içinde tüketicilerde oluşabilecek algı karışıklığını önler. Bu nedenlerle markanızın faklı ve ayırt edici olduğu kanıtlamanızı öneririz. Marka tescili alma sürecinde sorularınız uzman marka patent vekillerimize danışabilirsiniz.

Şirket İsmi Sorgulama

Şirket İsmi Sorgulama aynı zamanda marka tescil sorgulama manasına gelen bir ifadedir. Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikle markanın faaliyet alanı belirlenir. Daha sonraki aşamada ise marka hangi sınıfın kapsamında değerlendiriliyorsa Türk Patent Enstitüsü’ne ait veri tabanında araştırma yapılması gerekecektir. Bu sorgulama çeşitli kurumlar aracılığı ile de yapılabilmektedir. Sorgulama sonucunda markaya ait herhangi bir ürünle benzerlik bulunmaması durumunda tescil işlemi yapılabilmektedir. Markanın bir benzerinin bulunmaması gerekecektir. Aksi durumda tescil işlemi gerçekleşmez.

Şirket İsmi Patent Sorgulama Şirket İsmi Patent Sorgulama işlemi için firmaya ait olan ismin tescil edilmeden önce kriterlere uygun olup olmadığı sorgulanabilmektedir. Markanın tek ve benzersiz olması ve yer aldığı sınıfta verilerinin incelenmesi gerekecektir. Belirlenen kriterlere şirket ismi uygun bulunduğu takdirde tescil işleminin yapılması da mümkün olacaktır. Firmalar açısından isimlerine ait patente sahip olmak bir ayrıcalık olacağından önemsenmesi gereken bir konudur. Şirketin yer aldığı pazarda rakipleri karşısında onu öne çıkaracak olan ismidir. İsim aynı zamanda bir firmanın kimliği yerine de geçeceğinden dikkate alınacak bir konudur.

Şirket İsmi Tescil Sorgulama

Şirket isimleri firmanın pazarda tanınmasında etkili görevler üstlenirler. Firmanın kimliği anlamına gelen isim başkalarının izinsiz olarak kullanımına karşı korunması gereken bir unsurdur. Şirkete ait olan isim hakkı firmanın mülkiyetindedir ve üçüncü kişilerin izinsiz kullanımına karşı firmayı korur. Şirket İsmi Tescil Sorgulama marka kaydının sağlanması sonucunda gerçekleştirilen bir işlemdir. Şirkete ait ismin tescil edilmesinin ardından Türk Patent Enstitüsü’nden isim tescil sorgulaması yapılabilmektedir. Bu sorgulama çeşitli kuruluşlar vasıtasıyla da yapılabilir. Profesyonel anlamda sorgulama yapılması hata ile karşılaşmanın da önüne geçeceğinden sorgulama yapılacağı zaman bu yöntem de tercih edilebilir.

Şirket Adı Sorgulama

Birbirine benzer marka isimlerinin kullanılmasını engellemek şirketin isminin tescili ile sağlanabilir. Firma hukuken bu sayede adını koruma altına alırken maddi kayıpların önlenmesine yönelik tedbirler de bu sayede alınır. Büyük ya da küçük hemen hemen her firma adının başkaları tarafından kullanılmasını ve haksız kazanç elde edilmesini istemez. Bu nedenlerle de şirket isimleri tescillenir. Şirket Adı Sorgulama yapabilmek için markanın hangi sınıfta yer aldığı belirlenmelidir. Türk Patent Enstitüsü’ne ait verilerin yer aldığı sistemde sorgulama yapmak mümkün olacaktır. Benzer marka isimleri tüketiciler açısından aldatıcı bir etki yaratacaktır. Bu sebeplerle de marka tescil işlemi önem taşırken şirkete ait isim konusunda koruma sağlanmalıdır.

Şirket İsim Tescil

Şirket İsim Tescil adı verilen işlem bir firmaya ait olan ve o firmayı tanımlayan kimliğe ait bir söz ya da logo benzeri araçların onaylanması işlemidir. Bu onaylama firmaya mülkiyet hakkı kazandıracağından başkaları tarafından bu ibareler kullanılamaz. Firmanın ismi güvence altına alınarak haksız kazanç elde edilme engellenmiş olur. Şirket ismi firmanın yer aldığı pazarda bilinmesine olanak tanıyacağından önemlidir. Firmayı, tescillenmiş bir isim rakiplerinden ayıracağı için dikkate alınması gereken konular arasındadır. Bir markaya ait ürünü veya hizmeti alan tüketiciler isim tescili sağlandığında güvence altına alınmış olurlar. Bu sayede tüketicilerin kandırılma riski de ortadan kalkmış olur. Şirket isim tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne online başvuru yapılabileceği gibi yetkili patent ofislerinden de hizmet alınabilmektedir. Marka tescili belirli bir sürede gerçekleşen işlemlerden oluşacağından takibe ihtiyaç duyar. Bu sebeple marka tescili 45 adet marka sınıfı arasından yapılırken bir aracı ofisten hizmet almak işleri kolaylaştırıcı bir etki sağlayacaktır. İsim tescil edildiğinde 10 yıl süreyle mülkiyet hakkı firmaya ait olacaktır. Bu sürenin daha sonra uzatılması da mümkündür.

Sıkça Sorulan Sorular ?

  • Şirket İsmi Sorgulama Nasıl Yapılır ?
  • Şirket ismi marka sınıfı tespiti, TPE veritabanında sorgulama ve marka tescil işlemleri sıralaması ile yapılır.
  • Firma İsmi Sorgulama Nasıl Yapılır ?
  • Firma ismi marka sınıfı tespiti, TPE veritabanında sorgulama ve marka tescil işlemleri sıralaması ile yapılır.

Yorum yapın

Cadde Patent fikri hakların yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası platformda hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri

9.00 - 18.00 Pazartesi - Cumartesi

Canlı destek ve ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara