Marka Devri Nasıl Yapılır?

Marka Devri Nasıl Yapılır ?

Cadde Patent

Marka Devri Nedir?

Marka devri marka kullanım hakkının üçüncü kişilere devredilme işlemidir. Şahıslar ve tüzel kişiler, markalarını üçüncü kişilere devredebilmektedir. Marka devir alacak firma veya şahıs, marka sahibi olan ve markasını devredecek firma veya şahısla noterde satış işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Bu aşmadan sonra ilgili satış işlemleri tarafımızca aynı gün Türk Patent ve Marka Kurumu’na ilgili kaydı yapılmaktadır. Devralan kişi adına çıkarılan yeni marka tescil belgesi tarafınıza iletilmektedir.

Marka tescil belgesi veya marka tescil başvuru belgesi ile noterden devir işlemi yapılabilmektedir. Yani noterde gerçekleşen marka devir işlemi için markanın tescilli olmasına gerek yoktur, başvuru belgesi de yeterlidir.

Marka Devri Nasıl Yapılır?

Marka devir işleminde öncelikle noter aşaması yer alır. Markayı alan ile markayı satan kişiler noterde devir işlemini yaptıktan sonra ilgili belgeler Türk Patent ve Marka Kurumuna gerekli harç ödemeleriyle gerçekleşir.

Marka devir alacak firma veya şahıs ile marka sahibi olan ve markasını devredecek firma veya şahıs noterde satış işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Bu aşmadan sonra ilgili satış işlemleri tarafımızca aynı gün Türk Patent Enstitüsü’ne ilgili kaydı yapılmaktadır.

Devralan kişi adına çıkarılan yeni marka tescil belgesi tarafınıza iletilmektedir.

Marka tescili gerçekleştikten sonra marka bir başka şahıs veya tüzel firmaya marka devri gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlere Türk Patent ve Marka Kurumunda marka devir işlem harcı ödenerek sonra yapılabilir.

Marka devri başvuru aşamasından sonrada hemen yapılabilir fakat marka tescil edilemez veya kısmi yayına uğrarsa bu durum problem yaratabilir. Risk analizinin iyi yapılması sağlıklı sonuçlar doğurmaktadır.

Marka Devir Çeşitleri

Noter üzerinden yapılan sözleşmede dikkat edilmesi gereken temel konulardan biri de, markanın hangi sınıf ve emtialarının marka devir edilmek istendiğidir.

İki çeşit devir işlemi vardır. Bunlar tam devir ve kısmi devirdir. Örnek verecek olursa: 5, 25, 35, 37, 41 ve 43 sınıflarında tescilli bir marka için, 7 sınıflı bir marka için tüm sınıflar üzerinden mi devir alınacak yoksa tek sınıf üzerinden mi yapılması gerektiği önemli bir ayrıntıdır.

Markanın tüm sınıfları üzerinden devir yapılması durumunda ‘TAM DEVİR’ olarak kayıtlara geçirilir. Şayet yalnızca 41 ve 43 sınıfın devir edilmesi halinde ‘’KISMİ DEVİR’’ uygulanır. Markayı devir alan ve devrenin bu konuda mutabık olması gerekiyor. Devir alan kişi markanın tüm ve sınıf emtiasını aldığını düşünebilir.

Devredilecek marka hakkında herhangi bir hukuki durum yani haciz veya bir kısıtlılık olmaması gerekmektedir.

marka devri, Marka Devri Nasıl Yapılır?

Marka Devir Ücreti

Marka devir ücreti, noterde devir işlemi gerçekleştikten sonra devir kaydının Türk Patent ve Marka Kurumu’na dosyalanması için harç ve hizmet bedelini kapsamaktadır.

Ayrıca noterde markanın satış işlemleri için alıcı ile satıcının kendi aralarında belirlediği fiyat ve noter işlem ücretleri ödenmektedir fakat noterdeki devir ve işlem ücretlerinin firmamız ile alakası yoktur.

Marka devri için gerekli evraklar ve marka tescil devir sözleşmesi hakkında daha detaylı bilgi almak için bizi arayarak Cadde Patent bünyemizdeki uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Marka Yenileme

Markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemlerde TPMK nezdinde yenilenerek koruma süresi uzatılmaktadır. Marka yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir.

Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. 

Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık ek süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır. Marka tescil yenileme süresi ve marka tescil yenileme ücreti hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

marka devri, Marka Devri Nasıl Yapılır?
Cadde Patent

Makale ve Bilgilendirme

Yorum yapın

Cadde Patent fikri hakların yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası platformda hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri

9.00 - 18.00 Pazartesi - Cumartesi

Canlı destek ve ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara