Marka Patent Vekilliği Nedir

Bu yazıda marka ve patent vekilliği nedir ? Marka ve Patent vekillerinin görevi nedir? Gibi sorularınızı  cevaplandırdık. Bu konunun günümüzde büyük öneminin olması yanı sıra bu konuda oldukça fazla soru işaretleri de vardır. Marka ve patent vekili kimdir ve görevi nedir? Sorusunun en net cevabı şudur; Türk Patent ve marka kurumunun onaylamış olduğu şekilde başvuru sahiplerine, buluşlar, patentler, tasarımlar, ticaret ve hizmet markaları ve geleneksel ürün konularında işlem yapma iznine sahip olan kişilerdir. Bu kişiler her zaman Türk Patent ve Marka kurumun özel şartlarına uygun davranmak durumundadırlar.

Marka ve Patent Vekilliği Nedir ve Bu Vekilliğin Şartları Nelerdir?

Türk Patent ve Marka kurumuna bağlı bu vekillik günümüzde en çok patentler ve yeni buluşlar ile ilgilenmektedir. Mark ve patent vekili olmanın gereklilikleri ise şunlardır;

  • Dört yıllık bir üniversitenin mezunu olmak.
  • Türk Patent ve Marka kurumunun düzenlediği, iki aşamalı sınava girip başarılı olmak.
  • Kurumun vekil siciline kayıt olmak.

Kurum tarafından yapılan bu sınavın iki aşamasın ilki genel yeterlilik sınavı diğeri ise Mesleki yeterlilik sınavıdır.

Marka ve Patent Vekilinin Görevleri Nelerdir?

Marka ve patent vekilinin görevleri oldukça kapsamlıdır. Patent vekillerinin en önemli görevlerinden birisi başvuran insanlara tasarımlar, patentler, buluşlar ve benzeri konularda danışmanlık yapması ve sinai haklarının korunması için gerekli çalışmaları yapmasıdır.

Marka ve Patent Vekilliğinin Önemi Nedir?

Sinai haklarının korunması ve başvuran kişilerin haklarının yenmemesi adına, marka ve patent vekilleri çok büyük bir görev yerine getirmektedir. Bu görevlerden bazılarının detaylı bir bakış açısıyla incelenmesi önem arz etmektedir.

Zira çoğu kişinin bu vekilliğin gerçek anlamını ve önemini bilmediği ve bir şeyler bilse bile bunların yanlış bilgi olması genel olarak gözlenmektedir. Aynı zamanda bu durumdan kaynaklanan Türk Patent ve Marka Kurum çalışanlarının ve bu konuya dahil işi olan herkesin bir yakınması söz konusudur. O yüzden detaylı bir şekilde bu vekilliğin detayları incelenmeli iyice anlaşılmalıdır. Sistemin tam olarak çalışması ve gelişmesi adına bu vekilliğin araştırılması çok önemlidir.

Marka ve Patent Vekillerinin Yetki Kapsamı Nedir?

Marka ve Patent Vekilleri;

Sadece Türk Patent ve Marka Kurumunun özel şartlarına uyarak işlem yapabilirler.

  • Türk Patent ve Marka kurumu adına iş yapamazlar.
  • Türk Patent ve Marka kurumunun çalışanı, personeli, değildirler.
  • Yargı organları nezdinde yetkileri yoktur.
  • Marka ve Paten Tescil etme yetkileri yoktur.

Kural olarak türkiye vatandaşı olan insanların bir vekil tutma zorunluluğu yoktur lakin  bir vekile başvurmaları önerilir.Vekiller başvuran kişilere bu konuda danışmanlık ve bilgi verebilir.

Günümüzde marka ve patent vekilleri açısından halkımızın bilgisi oldukça azdır ve bu bir çok yanılgıya yer açmaktadır. Bu yüzden marka ve patent vekilliği nedir? Marka ve patent vekillerinin yetki kapsamı nedir? Marka ve Patent vekillerinin görevleri nedir? Sorularının cevaplarını verdik. Bu sorularda daha fazla bilgi sahibi olmak için detaylı araştırmalar yapılıp yanlışların düzeltilmesi gerekmektedir ki bu vekilliğin gelişmesi daha kolay olsun. Bu vekilliğin daha iyi anlaşılması adına patent nedir? Gibi daha detaylı soruların öğrenilmesi yararlı olacaktır.Daha kapsamlı bir okuma ve bilgilendirme için Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi sitesine bakabilirsiniz.

Marka Vekili Ne İş Yapar

Marka Vekilleri ise, başvuru sahiplerini Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka, coğrafi işaret, geleneksel ürün adları ve tasarım konularındaki işlemler için temsil etme, danışmanlık yapma ve sınai hakların korunması için gerekli girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütme yetkilerini haiz kişilerdir.

Marka ve Patent Vekillerinin Görevleri Nelerdir

Marka ve patent vekilinin görevleri oldukça kapsamlıdır.

Yorum yapın

Cadde Patent fikri hakların yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası platformda hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri

9.00 - 18.00 Pazartesi - Cumartesi

Canlı destek ve ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara