Patent Sorgulama

Patent Tescil Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tarafınızdan alınan buluş bilgilerine istinaden patent mühendislerimiz tarafından şirketimizin kullandığı özel programlar aracılığı ile patent veri tabanlarında yapılmaktadır. Patent sorgulama işleminin sonucu ortalama 2 ila 3 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Patent, Türkiye’de ve Dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilecek yeni buluşların sahiplerine, bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı model belgesine nazaran Patent verilmesi işlemleri, hem zaman hem de maliyet açısından daha elverişsiz olsa da, koruma süresi farkları bu açığı kapatmaktadır.

Bir ürün size ait bir buluşun eseriyse ya da herhangi bir buluş gerçekleştirmişseniz bunun kullanım ve isim hakkını almanız durumunda Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen belge patent olarak adlandırılır. Patent sayesinde ürünün üçüncü kişiler tarafından kullanımı engellenirken haksız kazanç elde etmenin de önüne geçilmiş olur. Patent sorgulama çeşitli biçimlerde yapılabilir. Patent Sorgulama işlemleri ücretsiz olarak yapılabilen işlemlerdir. Bir buluşa yönelik patent sorgulama yapılmak isteniyorsa başvuru dilekçesi ile buluşun ya da fikrin ne olduğu detaylı bir biçimde yazılmalıdır. Bu işlemler bir uzman nezaretinde takip edilmesi gereken süreçleri kapsar. Tescil süreci ve uygunluk durumunun anlaşılması bu sayede daha sağlıklı olacaktır. Sorgulama işlemleri gerekli mercilere başvuruda bulunarak gerçekleştirilmelidir.

Patent Tescil Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tarafınızdan alınan buluş bilgilerine istinaden patent mühendislerimiz tarafından şirketimizin kullandığı özel programlar aracılığı ile patent veri tabanlarında yapılmaktadır. Patent sorgulama işleminin sonucu ortalama 2 ila 3 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Patent, Türkiye’de ve Dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilecek yeni buluşların sahiplerine, bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı model belgesine nazaran Patent verilmesi işlemleri, hem zaman hem de maliyet açısından daha elverişsiz olsa da, koruma süresi farkları bu açığı kapatmaktadır.

Bir ürün size ait bir buluşun eseriyse ya da herhangi bir buluş gerçekleştirmişseniz bunun kullanım ve isim hakkını almanız durumunda Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen belge patent olarak adlandırılır. Patent sayesinde ürünün üçüncü kişiler tarafından kullanımı engellenirken haksız kazanç elde etmenin de önüne geçilmiş olur. Patent sorgulama çeşitli biçimlerde yapılabilir. Patent Sorgulama işlemleri ücretsiz olarak yapılabilen işlemlerdir. Bir buluşa yönelik patent sorgulama yapılmak isteniyorsa başvuru dilekçesi ile buluşun ya da fikrin ne olduğu detaylı bir biçimde yazılmalıdır. Bu işlemler bir uzman nezaretinde takip edilmesi gereken süreçleri kapsar. Tescil süreci ve uygunluk durumunun anlaşılması bu sayede daha sağlıklı olacaktır. Sorgulama işlemleri gerekli mercilere başvuruda bulunarak gerçekleştirilmelidir.

Türk Patent Marka Sorgulama

Türk Patent Marka Sorgulama işlemlerini yapabilmek için öncelikle yapmanız gereken e-Devlet sistemine giriş yapmak olacaktır. Giriş sırasında sistem sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyeceğinden bu işlem için kimlik numarası ya da istenen diğer bilgilerle sisteme erişmeniz gerekecektir. Patent alınması sayesinde bir buluşun sahibine ait olan hakları güvenceye alındığından sorgulama işlemi yapılarak bu hakkın kime ait olduğu anlaşılabilmektedir. 

Bireysel sorgulama işlemindense profesyonel bir yardım almak işlemlerinizde hata yapmanızı en aza indireceğinden bu husus dikkate alınmalıdır. Marka isimleri sorgulanırken dikkatten kaçabilecek ufak detaylar isim sahibi açısından sorun yaratabileceğinden konunun detaylarını bilen kişiler tarafından sorgulama yapılması da önemli olacaktır.

Marka
Patent Sorgulama

Patent, özelleştirilmesi durumunda marka tescili olarak adlandırılacaktır. Marka tescili ürüne veya hizmete mahsus uygulanırken patent bir buluş veya fikir için kullanılmaktadır. Bir mal ya da ürün bazı görsel ya da yazılı ögelerle ifade edildiğinde diğer ürünlerden ayrılacaktır. Bu ifade ediliş biçimi o ürüne ait markanın da temsil edilmesi demektir.

Türk Patent Enstitüsü ürününüze ait markanın tescil işlemlerini yaptığı gibi size ait buluşun patent işlemlerini de yaparak tüm mülkiyetin sizde olduğunu belgeler. Bir ürüne ait marka tescili ve patent başvurusunda bulunmak marka patent işlemi ile aynı anlama gelmektedir Marka Patent Sorgulama işlemi için ürünün bir marka olup olmadığı ve patentinin olup olmadığı sorgulanır.

patent sorgulama, Patent Sorgulama

Türk Patent Sorgulama

Türk Patent Sorgulama işlemi için bireysel olarak yapılacak sorgulamalarda hata payı yüksek olabileceğinden uzman bir firmadan yardım almak daha güvenli olacaktır.

Bir ürünün çeşitli özelliklerinin tescil edilmesi onun benzerlerinden ayrılmasında önemli bir ölçüttür. Sorgulama işlemi bu özelliklerin belirlenmesi için gereklidir. Sorgulama işlemi sırasında profesyonel anlamda bilgi sahibi olunması hak kaybı yaşamamak açısından önemli olacaktır. Patent sorgulama işlemleri titizlikle yapılması gereken işlemlerdir.

İsim Patent
Sorgulama

İsim Patent Sorgulama adı altında geçen işlemler aslında marka tescili sorgulamasına da verilen isimdir. Bir marka tescil edilmesinin yanı sıra patenti de alınarak korumaya alınmalıdır. Bu konular hukuki konuları da ilgilendirdiğinden marka tescili yaptıracak olan kişilerin dikkate alması gereken konulardır. İsim patent sorgulama yapılarak markanın güvence altına alınması sağlanacaktır.  

Ürün markası hangi sınıfta değerlendiriliyorsa tescile uygun olup olmadığı sorgulanırken uygun bulunması durumunda da tescil edilebilmektedir. Bu tür sorgulama işlemleri online olarak da yapılabilen işlemler olmalarına rağmen dikkate alınacak bazı detaylar sürecin doğru işlemesine yol açar. İsim sahibi üreteceği ürünün imalatına başlamadan evvel isim hakkını alarak ürünün üzerindeki haklarını koruma altına almalıdır. İsim tescil edilmeden önce yapılması gereken işlem isim patentini sorgulatmak olmalıdır.

Cadde Patent fikri hakların yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası platformda hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri

9.00 - 18.00 Pazartesi - Cumartesi

Canlı destek ve ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara