Tasarım İtirazı Nedir?

Tasarım İtirazı Nedir?

Tasarımın belirli özellikleri veya tasarımın tescil edilmesi hakkında yapılan itirazlardır. Bu itirazlar, tasarımın uygunluğunu veya orijinalliğini sorgulamayı amaçlar. özünde tasarım itirazlarını ifade etmektedir. Bireyler veya kuruluşlar bir projenin tasarım unsurlarıyla ilgili endişelerini dile getirdiğinde ortaya çıkar. İster bir ürün, ister bir web sitesi ya da herhangi bir yaratıcı çaba olsun, tasarım itirazları nihai sonucun şekillenmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Tasarım İtirazlarının Önemi

Tasarım itirazları, bir ürünün veya hizmetin görsel ve işlevsel özelliklerini yasal olarak koruma altına alır. Bu, diğerlerinin bu tasarımı kopyalamasını veya kullanmasını engeller. Geri bildirime, düzeltmelere ve iyileştirmelere izin vererek sonuçta daha başarılı bir tasarıma yol açarlar.

Tasarım İtirazının Çeşitli alanlardaki rolü

 • Ürün Tasarımı : Ürün tasarımı alanında, günlük yaşamımızda kullandığımız eşyaların işlevselliğini ve estetiğini arttırmada önemli bir rol oynamaktadır. Ürünlerin kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici olmasını sağlar.
 • Web Tasarımı : Web siteleri modern çağın dijital vitrinleridir. Web tasarımındaki tasarım itirazları, bir sitenin sezgisel, gezinmesi kolay ve görsel olarak çekici olmasını sağlayarak daha iyi bir kullanıcı deneyimine yol açar.
 • Grafik Tasarım : Grafik tasarım büyük ölçüde estetiğe dayanır. İstenilen mesajı etkili bir şekilde iletmek için grafik öğelerin iyileştirilmesine yardımcı olur.
 • Mimari Tasarım : Mimarlık dünyasında tasarım itirazları, yalnızca işlevsel değil aynı zamanda mimari açıdan da göz kamaştırıcı yapılar yaratmak için çok önemlidir.

Tasarım İtirazı süreci ve İpuçları

1. İtiraz Süresi

Tasarımın Resmi Tasarımlar Bülteni’nde yayınlandıktan sonra, üç aylık bir süre içinde gerçek veya tüzel kişiler, tasarımın tescili hakkında itirazda bulunabilirler. Bu süre, önemlidir ve kaçırılmamalıdır.

2. İtiraz Yeri

Tasarım itirazları, Türk Patent ve Marka Kurumu‘na yapılmalıdır. İtiraz dilekçesi, gerekçeler ve deliller eksiksiz bir şekilde sunulmalıdır.

3. Yenilik Ve Ayırt Edicilik

Tasarım itirazı yaparken, tasarımın yenilik ve ayırt edicilik kavramları ile ilgili bir sorun olduğu belirlendiğinde itiraz gerçekleştirilebilir. Bu iki kavramdan yoksun olan tasarımların iptali mümkün olabilir.

4. İtirazın Zamanı

Yayın sürecinde itiraz gerçekleştirilmezse, tasarımın tescili tamamlanır ve Türk Patent ve Marka Kurumu‘nda herhangi bir işlem yapılamaz.

5. Hükümsüzlük Davaları

İtiraz sürecini kaçıran veya sonuç alamayan gerçek veya tüzel kişiler, Fikri ve Sınai Haklar mahkemelerinde hükümsüzlük davası açabilirler. Ancak bu davanın açılması maliyet açısından ciddi bir sıkıntı yaratabilir.

, Tasarım İtirazı Nedir?


Gerekli Belgeler

Tasarım tescilini itiraz etmek isteyen üçüncü kişiler, bu süreci üç ay içerisinde gerçekleştirebilirler. Ancak itirazın geçerli olabilmesi için bazı önemli belgelerin sunulması gereklidir. Bu belgeler, tasarımın kanunda belirtilen özgünlük, yenilik ve ayırt edicilik kriterlerini karşılamadığını veya tescil başvurusunun kötü niyetli olduğunu kanıtlamaya yönelik olmalıdır. Ayrıca, tasarımın daha önce kamuya sunulduğu iddiaları da belgelere dayandırılmalıdır.

 • Tarihli Belgeler: Tasarımın daha önce kamuya sunulduğunu iddia etmek için tarihli belgelere ihtiyaç vardır. Bu belgeler, tasarımın belirli bir tarihte kamuya sunulduğunu göstermelidir.
 • Aslına Uygun Belgeler: Belgelerin aslına uygun olduğu beyan edilmelidir. Bu, belgelerin güvenilirliğini artırır.
 • Fikri Mülkiyet İhlali Belgeleri: Eğer tasarım tescili, başka bir fikri mülkiyet hakkını ihlal ediyorsa, ilgili belgelerin bu ihlali kanıtlaması gerekir.
 • Kötü Niyet Kanıtları: Tasarımın tescil başvurusunun kötü niyetli olduğunu iddia ediliyorsa, bu iddiayı destekleyen kanıtlar sunulmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Tasarım itirazında sunulacak deliller, kurumun belirlediği kriterlere uygun şekilde sunulmalıdır. Aksi takdirde itirazın geçersiz sayılma ihtimali vardır.
 • Tasarımın yeni olmadığı iddiası için sunulan belgelerin, tasarımın itiraz edilen tasarımdan daha önce kamuya sunulduğunu açıkça göstermesi önemlidir.

Tasarım tescili itirazı süreci karmaşık bir hukuki işlem olabilir. Bu nedenle, uzman bir hukuk danışmanından veya avukattan yardım almak, doğru belgelerin toplanması ve sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi için önemlidir. Tasarım itirazı, tasarımın yasal olarak korunmasını sağlamak veya ihlal durumlarını düzeltmek için önemli bir araçtır.

Tasarım İtirazı Sonuçları

 1. Kabul Edilen İtirazlar: Eğer tasarım itirazı, tasarımın tescilini etkileyen bir nedenle destekleniyorsa, itiraz sonucunda tasarım tescili reddedilebilir veya değiştirilebilir. Tasarım tescil başvurusu reddedilirse, tasarım tescil edilemez ve tasarımın kullanımı sınırlanır. Değiştirilirse, tasarımın belirli yönleri veya özellikleri değiştirilir ve yeniden başvuruya tabi olabilir.
 2. Reddedilen İtirazlar: Eğer tasarım itirazı yeterli kanıtlarla desteklenemezse veya kanıtlar yetersizse, itiraz reddedilir ve tasarım tescili devam eder. Tasarım sahibi, korumasını sürdürebilir.
 3. Kötü Niyet İtirazları: Eğer tasarım tescil başvurusunun kötü niyetli olduğu kanıtlanırsa, tasarım tescili iptal edilebilir ve bu durum tasarım sahibi için olumsuz sonuçlar doğurabilir.
 4. Müzakereler ve Anlaşmalar: İtiraz sonuçlarını etkileyen faktörlerden biri, tasarım sahibi ve itiraz eden üçüncü kişiler arasındaki müzakereler ve anlaşmalardır. Taraflar, anlaşmazlığı çözmek için uzlaşabilir ve anlaşmalar yapabilir.
 5. Mahkeme Kararları: İtiraz sonuçlarına itiraz eden taraf, mahkemeye başvurabilir. Mahkeme kararları, tasarımın tescilini veya itirazın geçerliliğini belirleyebilir.

Tasarım itirazı sonuçları, tasarımın yasal korumasını etkileyen önemli kararları içerir. Her iki taraf için de bu sonuçlar büyük önem taşır, çünkü bu sonuçlar tasarımın korunma veya kullanım durumunu belirler. Tasarım itirazı süreci genellikle hukuki uzmanlık gerektiren karmaşık bir süreçtir ve tarafların haklarını korumak için uzman danışmanlardan yardım alması önemlidir.

Yorum yapın

Cadde Patent fikri hakların yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası platformda hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri

9.00 - 18.00 Pazartesi - Cumartesi

Canlı destek ve ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara