Türk Patent Enstitüsü Nerede

Türk Patent Enstitüsü, Türkiye’de üretilen fikri sermayeyi ilgilendiren konularda görev yapan bir kurumdur. Sınai mülkiyet hakkının teslim edilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi adına çalışmalar yürüten kurum çeşitli görevler üstlenmektedir. Bu görevler arasında patent verme, faydalı model onayları, marka ve coğrafi işaretlerin onaylanması, geleneksel ürün isimlerinin tescili, tasarım tescili gibi işlemler vardır. Türk Patent Enstitüsü bunların dışında da bazı işlemler yapan bir kurumdur. Zorunlu lisans anlaşmalarına yönelik olarak gerçekleşen arabuluculuk işlemlerinde de kurum görev alırken mahkemelerde bilirkişi olarak görevlendirilmektedir. Lisans anlaşmalarında tescil işlemine gerek duyulduğunda kurumun hizmetlerinden yararlanılır. Türk Patent Enstitüsü Nerede ? Suali patentle ilgili bilgi edinmek isteyecek kişilerin merak edeceği bir konudur.

Türk Patent Enstitüsü Nerede ?

Türk Patent Enstitüsü’ne ait görevler arasında sınai mülkiyet haklarına yönelik Avrupa Birliği ile ve uluslararası kuruluşlarla temas halinde bulunması ve gelişmeleri takip etmesi yer alır. Uluslararası kuruluşların nezdinde Türkiye’nin temsilciliği görevini üstlenir. Bu görevi yerine getirirken bakanlık onayı ile hareket eder. Sınai mülkiyet haklarına yönelik yayınlar da kurum tarafından yapılmaktadır. Kişi farkındalıklarının arttırılması konusunda sınai ve mülkiyet haklarına yönelik olarak bilgilendirici çalışmalara da ev sahipliği yapar. Kurumun bir diğer görevi ise kişi ya da kuruluşlara eğitim imkânı yaratarak bunu yurt içinde ya da yurt dışında gerçekleştirebilir. Her tür akademik çalışmanın desteklenmesi kurumun destekleri ile mümkün olmaktadır.

Türk Patent Enstitüsü bu günkü yasal statüsüne kavuşmadan önce bir dizi gelişmenin yaşandığı gözlemlenmektedir. Cumhuriyet döneminde 1925 yılında Sınai Mülkiyet haklarına yönelik hazırlanan Paris Sözleşmesi’ne katılım sağlanmıştır. 1976 yılında WIPO adıyla bilinen Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı yürürlüğe girmiştir. 1994 yılında ise Türk Patent Enstitüsü kurulmuştur. Türk Patent Enstitüsü’ne ait bu gelişmelere paralel olarak birçok kişi Türk Patent Enstitüsü Nerede ? Sorusunun yanıtını merak etmektedir. Enstitü çeşitli hizmetlere ev sahipliği yaparken Ankara merkezli çalışmalarını da bu ilimizden yürütmektedir. Kurumun resmî web sitesi üzerinden bilgi almak da mümkündür. Türk Patent Enstitüsü’ne ait resmî web sitesi  http://turkpatent.gov.tr olarak yer almaktadır.

Patent hakkı elde etmek bir ürün ya da buluşa sahip olan kişiye kanuni haklarını teslim etmek açısından önemlidir. Ürün üzerindeki satılma, çoğaltılma ya da kullanılma haklarının sahibine verilmesi anlamına gelen patent kavramı haksız kazancın önüne geçilmesinde etkili bir yöntem olarak dikkat çekmektedir. Bir ürüne veya buluşa patent almak isteyen kişi ya da kurumlar kriterlere uygunluğu da temin etmelidirler. Ürünün sanayide kullanılabilir olması, yeni olması ve benzersiz olması bu kriterlerden bazılarıdır. Hazırlanan dosya ürüne ait tüm bilgileri kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Tarifname olarak adlandırılan ürüne ait bilgileri içeren evraklar eksiksiz temin edilmelidir. Patent alma işleminden önce gerçekleştirilecek araştırmalar da ürün sahibinin kazanç kaybı yaşamasına engel olacağından dolayı önemlidir. Patent konusunda araştırma yapan herkesin soracağı soru Türk Patent Enstitüsü Nerede ? Olacağından kurumun Ankara’da olduğu bilgisi gerekli olacaktır.

Yorum yapın

Cadde Patent fikri hakların yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası platformda hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri

9.00 - 18.00 Pazartesi - Cumartesi

Canlı destek ve ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara