Patent Başvurusu

Patent başvurusu, buluşunuzun Türk Patent Enstitüsü nezdinde korunması amacıyla patent başvuru dosyanız hazırlandıktan sonra yapılan ilk işlemdir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Patent başvuruları yapılmadan önce, firmamız tarafından ulusal ve uluslararası patent veri tabanlarında bir patent araştırması yapılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre patent başvurusu yapılıp yapılmaması yönünde karar verilmelidir.

Patent başvurusu için firmamız patent mühendisleri tarafından buluşunuzu tanımlayan tarifname, istemler, özet ve buluşunuza ait teknik resimler hazırlanarak tarafınıza onaya sunulduktan sonra Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent başvurusu işleminiz gerçekleştirilmektedir.

Buluşun özeti: Başlangıç için icadın konusu ve üzerinde gerçekleştirdiğiniz gelişmeler hakkında kısa ve basit bir özet.

Tarifname: İcadınızın en detaylı anlatım kısımdır. Tüm ayrıntılara burada yer verebilirsiniz. İcadınıza benzer bir buluş mevcut ise, onlardan farkı nedir, burada bahsedebilirsiniz. Diğerlerine göre avantajlı yanlarını, buluşun nelere çözüm oluşturabileceğini, teknolojik alanda sunacağı yenilikleri yazılı bir şekilde ve ayrıntısıyla anlatabilirsiniz. Tarifnamenin uzman biri tarafından hazırlanması olası olumsuzlukların önüne geçecektir.

Teknik resim: Buluşunuzun renksiz taslak resimleri, parçaların yönsel detayları, eğer mevcut ise buluşunuza ait parçaların adları ve teknik resim üzerinde numaralanmış hali.

İstemler: Bu kısımda buluşunuzun koruma altında olmasını istediğiniz özelliklerini tek tek açıklamalıyız.

Evraklar: Resmi kurumların patent başvurusunda gerekli gördüğü diğer tüm evraklardır. Dilekçenizin yanında bulunması gereken başvuran firma ya da kişiye ait bilgiler, buluş sahibinin bilgileri ve vekaletname gibi bilgileri içeren evraklardır.

Patent Nasıl Alınır?

Patent almak kişi veya kuruluşların bir buluşun sahibi olduklarını ispat etmeleri için gerekli olan bir adımdır. Bir buluş diğerlerinden farklıysa onu gerçekleştiren kişiye ait olduğunun ispatlanması gerekecektir. Bunu sağlamanın en kestirme yolu ise patentine sahip olmaktır. Buluşu koruma altına almak için patent başvurusunda bulunulmalıdır. Patent Nasıl Alınır? Sorusu bu konuyla ilgilenenlerin bilmesi gereken bir durumdur. Patent alınacağı zaman buluşun hangi kapsamda değerlendirileceği de önemli bir konudur. Bu araştırmalar ürün ya da buluşun özellikleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent alındığında buluşun konusu olan ürün, sahibi tarafından korunma altına alınmalıdır. Bu ürünün satılması, pazarlanması ya da kullanım hakkı patent alınarak güvenceye alınır. Ürünün kime ait olduğuna dair bir belge olan patent,  resmi bir evraktır. Patent Başvurusu Nasıl Yapılır? Sorusu patent almak isteyenler tarafından öğrenilmek istenir. Patent almak için öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılır. Kurum bir araştırma raporu hazırlar. Ürün kriterlere uygunsa patent hakkı başvurana verilir. Ülke genelinde ya da uluslararası patent başvurusu yapmak mümkündür. Bunun için başvuru yapılacak kuruluşlar da farklıdır. Patent başvurusu için buluşun özeti de dahil olmak üzere çeşitli bilgileri içeren bir başvuru evrakı düzenlenir. Resmî kurumlar patent başvurusu için çeşitli evrakları gerekli görmektedir. Hazırlanan dosya kuruma iletilir ve incelemeye tabi tutulur.

Patent Araştırması Nasıl Yapılır?

Patent Araştırması için izlenecek adımlardan biri de Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurmak olmalıdır. Patent araştırması sayesinde buluşun dünya genelinde bir patent hakkının olup olmadığı öğrenilir. Bu araştırma vakit kaybı yaşamayı önlerken mali açıdan da buluş sahibine avantaj kazandırır. Bu araştırma raporlarına ulaşmak marka sahibine gerekli düzenlemeleri yapması açısından da imkân yaratır. Web siteleri gerekli araştırmaların yapılmasında kullanıcılar için ücretsiz hizmetler sunar. Patent araştırması yapmakla üretimde kullanılmak üzere ayrılan bütçenin doğru şekilde yönetilmesi sağlanır. Patent Araştırması Nasıl Yapılır? Sorusu sıklıkla sorulan bir sualdir.

Patent Sorgulama Nasıl Yapılır?

Patent için yapılacak sorgulamalarda Türk Patent Enstitüsü de dahil olmak üzere çeşitli web sitelerinden bu araştırmaları yapmak mümkündür. Bu araştırmalar online olarak ücretsiz gerçekleştirilebilmektedir. Örnek vermek istersek Espacenet üzerinden İngilizce olarak Dünya genelinde patent araştırması yapılabilmektedir. Google Patents de bu tür bir araştırmada hizmet veren web sitelerinden biridir. Patent Sorgulama Nasıl Yapılır? Sorusuna yanıt arayan kullanıcılar bu tür web sitelerini ziyaret edebilirler. Patent sorgulaması ürün sahibinin buluşunun yalnızca kendisine ait olduğunu anlaması açısından önemlidir. Sorgulama sonucunda piyasada yer alma ihtimali olan benzer ürün ya da buluşlar da öğrenilmiş olur.

Uluslararası Patent Nasıl alınır?

Patent almak isteyen kişi ya da kurumlar bir başvuru yapmak zorundadır. Başvuru esnasında ürün ya da buluşa yönelik olarak bazı bilgilerin de sunulması gerekecektir. Başvuru Türkiye için geçerliyse Türk Patent ve Marka Kurumu’na müracaat edilirken Avrupa için patent alınmak istendiğinde Avrupa Patent Ofisi bu konuda yetkilidir. Oluşturulacak evrakların en detaylı kısmı tarifname adı verilen kısımdır. Bu bölümde buluşa ait tüm bilgiler yer alacağından üzerinde hassasiyetle durulması gerekecektir. Bu kısımda buluşun tüm yararları ve yaratacağı yenilikler detaylarıyla sunulmalıdır. Tescil edilecek dosyanın hazırlanmasının ardından başvuru işlemleri gerekli kurumlara yapılabilecektir. Dosyada yer alacak bir diğer bilgi ise teknik resim olarak adlandırılan kısımdır. Bu bölüm buluşa ait teknik resimler ve açıklamalardan oluşmaktadır. Uluslararası Patent Nasıl alınır? Sorusunun yanıtında da tescil dosyası ile gerekli kurumlara başvuru yapmak yer alacaktır. Patent alınarak ürün ya da fikir üreten kişilerin her tür hukuki hakları güvence altına alınır.

Yorum yapın

Cadde Patent fikri hakların yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası platformda hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri

9.00 - 18.00 Pazartesi - Cumartesi

Canlı destek ve ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara