Faydalı Model Sorgulama

Faydalı Model Belgesi başvurusu yapılmasından önce tarafımızca ulusal ve uluslararası patent veri tabanlarında buluşunuza ilişkin bir faydalı model sorgulama işlemi yapılmaktadır.

Tarafınızdan alınan buluş bilgilerine istinaden, faydalı model sorgulama işlemi patent mühendislerimiz tarafından şirketimizin kullandığı özel programlar aracılığı ile patent veri tabanlarında yapılmaktadır.

Faydalı model sorgulama işleminin sonucu ortalama 2 ila 3 iş günü içerisinde sonuçlanmakta, tarafınızla bilgisi paylaşılmaktadır.

Faydalı model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine, bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, Patent tescil verilmesine oranla, hem zaman hem de maliyet açısından daha elverişlidir.

Faydalı Model Belgesi Nedir ?

Patente göre daha küçük çapta olan bu buluşlar, çok ince çizgiler ile patentten ayrılır. Peki Faydalı model nedir : Türkiye de dahil olmak üzere bütün dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilir özelliği taşıyan buluşlara faydalı model, bu buluşu oluşturan kişinin haklarını korumak için verilen belgeye de faydalı model belgesi denir.

Faydalı Modelle Patent Belgesi Arasındaki Farklar

Yeni bir buluş basamağı içeren, teknik sorunlardan herhangi birisine çözüm getiren ve sanayiye uygulanabilir niteliklere sahip olan icatların tümüne buluş, bu buluşa TPE (Türk Patent Enstitüsü) tarafından verilen aitlik belgesine ise “patent” adı verilir. Bunun yanı sıra birde patente yakın özellikler taşıyan ve aralarındaki benzerlikler nedeni ile zaman zaman birbirine karıştırılan Faydalı Model olgusu vardır.

Her iki kategori de, Türk Anayasasında; 551 sayılı “patent Haklarının korunması” ile ilgili kanun maddelerinde değerlendirilip hükme bağlansa da, yönetmelikleri kendi içerisinde ayrı ayrı oluşturulmuştur. Bu kadar benzeyen iki kavramı birbirinden ayıran noktalar ve tescil sürecinde yaşanan farklılıklar şöyledir:

  • * Bir buluşun patent alabilmesi için, tekniğin bilinen durumunu aşan, yeni buluş basamağı içeren ve sanayiye uygulanabilen nitelik taşıması gereklidir. Faydalı modelde ise bu özellik aranmaz, sadece yeni olması ve sanayiye uygulanabilmesi yeterli kriterdir.
  • * Yeni buluş olan kimyasal maddeler ve usuller patent kapsamına girerken, bu özellikleri taşıyan yeni buluşlar faydalı model kapsamı altına alınmaz.
  • *Faydalı model, daha küçük ve orta çaptaki sanayi alanlarının tercih ettiği bir buluş koruma türüdür. Patent ise, çok daha büyük sanayi alanlarına hitap ederek, buluşu koruma altına almayı gerektirir.
  • * Her ikisi de tescil aşamasında, TPE tarafından incelendikten sonra uzmanların, tescilinde bir engel olmadığına karar vermesi beklenir. Kararın olumlu olması durumunda, itirazlar için üçüncü kişilerin dikkatine “patent bülteninde” yayınlanır. Bu bültenin yayın süresi patent için 6 ayı, faydalı model için ise 3 ayı kapsar.
  • * Patent başvuruları; Türk Patent Enstitüsü tarafından öncelikle araştırılarak rapor haline getirilir buna müteakip, inceleme süreci başlar ve rapor edilir. Bu işlemlerin sonucunda buluşa patent verilir. Faydalı modede ise bu aşamalar yoktur.
  • * Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen tescilin koruma süresi, incelemeli patent için 20 yıl, incelemesiz patent için ise 7 yıldır. Faydalı model için ise süre 10 yıldır.
  • * Patent başvurusu yapıldığında, araştırma ve inceleme basamaklarından geçtiği ve marka bülteninde 6 ay kaldığı için, faydalı modele göre tescil alması daha uzun bir süre zarfına yayılmaktadır. Faydalı modelde ise bu süre daha kısadır.
  • * Patent başvurusunun süreci daha uzun ve daha çok prosedür içerdiği için maddi yönden daha külfetlidir. Faydalı model ise daha ucuza alınmaktadır.
  • * Faydalı modellerin içeriği devlet garantisi kapsamında değildir. Patentte ise, buluşun her ayrıntısı devlet tarafından güvence altına alınmıştır.

Oldukça karmaşık olan ve anlamak da zorlandığımız bu kavramları daha iyi idrak etmek ve aradaki farkı doğru yorumlayabilmek için, bir örnek son derece yardımcı olacaktır. Bir mucit, televizyonu ilk keşfettiği zaman bu yeni bir buluştur ve buluş basamağı içermektedir bu özelliği nedeni ile TPE den onay almak için bütün yeterliliğe sahiptir, başvurusu yapıldığı taktirde patentini alır.

Bir başka kişi, bu televizyonu daha kullanışlı ve pratik hale getirmek için, bir uzaktan kumanda özelliği eklerse, bu bir buluş basamağı içermez, zaten buluşu önceden yapılmış ürüne yeni özellik ekleyerek sanayiye uygulanabilir hale getirir, işte bu yeni buluş, faydalı model kategorisine girer, başvurusunu yaptığı taktirde faydalı model belgesini alır.

Patent yada faydalı model; buluşunuz ne olursa olsun bütün haklarını elinizde tutabilmeniz ve kanuni yaptırımlara sahip olabilmeniz için Türk Patent Enstitüsünden tescil ve onay belgesini almanız şarttır ve en önemli önceliğiniz olmalıdır.

Cadde Patent olarak, buluşunuzun ilk aşamalarında danışmanlık hizmeti vererek sizleri en doğru yola yönlendirebilecek donanımlara sahip olduğumuz gibi, tescil aşamasın da buluşunuzun bütün haklarını savunarak ve bütün prosedürleri usulüne uygun yerine getirerek bu süreç de size gerekli olan en kaliteli danışmanlık ve vekillik hizmetlerini vermekteyiz.

Sıkça Sorulan Sorular:

Faydalı Model Belgesi Nedir

Buluşu oluşturan kişinin haklarını korumak için verilen belgeye de faydalı model belgesi denir.

Faydalı Model Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır

Faydalı Model belgesi sorgulama işlemi uzman kişiler tarafından yapılmalıdır, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Faydalı Model Sorgulama

Türkiye’nin en büyük beş patent firmasının içerisinde yer alan Cadde patent: patent nedir, faydalı model nedir, patent başvurusu, faydalı model başvurusu, patent alma, patent ve faydalı model arasındaki fark gibi daha pek çok soruya ve soruna danışmanlık ederek en doğru bilgileri almanıza ve doğru hedeflere yönelerek en uygun sonuca ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Faydalı Model Sorgulama

Faydalı model, herhangi bir ürün sanayide yeni bir gelişme yaşatıyorsa verilen ve 10 yıllık bir koruma sağlayan belgelerden biridir. Bu belge sınai mülkiyet hakkının korunması için gereklidir. Üçüncü kişilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçme amacını taşır. Ürün sahibinin haklarını güvence altına alan bir belgedir. Bu belgenin sorgulanabilmesi online olarak web siteleri aracılığı ile mümkündür. Faydalı Model Sorgulama sanayi ile ilişiği olan ve bu tür yeni bir ürün geliştiren kişilerin ya da kurumların ilgilendiği bir konudur.

Faydalı Model Nedir?

Bir ürün ortaya konduğunda daha önce kimse tarafından bilinmiyorsa ya da herhangi bir ürün geliştirilerek yenilik sağlanıyorsa bu durum faydalı model olarak adlandırılır. Faydalı model tescil edilerek korumaya alındığında tüm hakları da sahibine ait olacaktır. Ürünün satma, pazarlama ya da kullanma hakkı gibi çeşitli hakları vardır. Tescil işlemi sayesinde bu haklar ürün sahibine teslim edilir. Faydalı Model Nedir? Dendiğinde bir ürünün benzersiz oluşu ve yenilik içermesi ifade edilmek istenir. Faydalı modele konu olan ürün hakkında hazırlanacak raporda detaylara yer verilmesi gerekecektir. Başvuru yapılan Türk Patent Kurumu başvuruyu inceledikten sonra ürünün tescil edilip edilmeyeceğine karar verir. Tescil kararı çıkmasının ardından ürün sahibi gerekli ödemeleri yaparak ürününü tescil ettirebilir.

Faydalı Model Belgesi Nedir?

Faydalı Model Belgesi Nedir? Sorusuna verilebilecek yanıtlar arasında benzersiz olarak tanımlanan ürünün, kriterlere uyması halinde sahibine tanınan yasal haklardan bahsedilmek istenir. Bu belge ile ürün sahibi bu ürüne ait satış, pazarlama ya da üretip, çoğaltma haklarına sahip olur. Belgeyi almak için oluşturulacak tescil dosyasında ürünle ilgili tüm detaylar anlatılır ve yetkili kuruma beyan edilerek onaylanması istenir. Kurumun uygun bulması durumunda ürün tescillenir ve kullanım hakkı sahibine verilir. Bu belgeyi almanın koşullarından biri de ürünün yeni olmasıdır. Başvuru Türk Patent aracılığı ile yapılır. Başvuru formunda istenen evraklar ürünün özet halindeki bilgisi, detayları içeren bir tarifnamesi, resimleri ve istemlerdir.

Faydalı Model Sorgulama

Faydalı Model Sorgulama işleminde ulaşılmak istenen sonuç ürünün ülke genelinde ve Dünya’da bilinmemesi sayesinde mümkündür. Aksi takdirde ürünün bir benzerinin olması onun tek olmasını ve belge alabilmesini engeller. Bu sorgulama işlemi online olarak çeşitli web siteleri vasıtasıyla yapılabilmektedir. Türk Patent Kurumu’nun resmî web sitesi üzerinden bu tür sorgulamalar yapılabilmektedir. Sisteme giriş yapıldığında yönergeler doğrultusunda faydalı model ya da patent gibi konularda sorgulama yapmak isteyenler bilgi alabilmektedir. Faydalı model sorgulaması bireysel olarak da yapılabilecek bir işlemdir. İnternet siteleri üzerinden de bu işlemler yapılabilmektedir.

Faydalı Model Belgesi Nasıl Alınır?

Faydalı model sanayide kullanılabilecek buluşların 10 yıl süre boyunca sahibine kullanım hakkı verilmesi ile alınan bir belgedir. Bu belgenin alınabilmesi için gerekli olan bazı şartlar vardır. Ürünün yeni olması, sanayide uygulanabilir olması bu özelliklerden bazılarıdır. Faydalı model belgesi patente oranla daha kısa sürede alınabilir. Faydalı modele konu olan ürünler kimyasal maddeler dışındaki ürünlerdir. Patent başvurusu yapılabilecek çoğu ürün için faydalı model belgesi almak mümkündür. Faydalı Model Belgesi Nasıl Alınır? Sorusuna yönelik olarak başvuran kişi hangi ülke içinde başvuru yapmışsa koruma orada geçerli olacağından başka ülkelerde de koruma istendiğinde o ülkelere de başvuru yapılması gerekecektir. Faydalı model belgesi alabilmek için yeni olarak ifade edilen ürünün sanayide fayda yaratıcı bir yönü olmalıdır. Tarifname adı verilen evraklarda tüm detaylar ayrıntılı olarak anlatılır. Faydalı model olarak tanımlanan ürünler için yapılan başvurular patent başvuruları ile benzer özellikler taşırlar. İki uygulama arasındaki tek fark başvuru formlarında karşımıza çıkar. Başvuru formu, başvurunun özeti, ödenmesi gereken ücret, özet kısmı ve varsa ürünün resimleri başvuruda yer alan evraklardır.

Faydalı Model Koruma Süresi

Faydalı Model Koruma Süresi için başvuru yapılması gereklidir. Başvuru ortalama bir yıl içinde sonuçlanmaktadır. Başvuruda izlenen yol şekilsel olarak inceleme ve belge incelemesi biçimindedir. Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren geçerli olmaktadır. Koruma süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Sanayide uygulanabilir ve yeni olarak değerlendirilen ürünler faydalı model korumasından yaralanabilirler. Bu koruma sayesinde ürün sahibinin hakları güvenceye alınırken haksız kazancın önüne geçilmeye çalışılır.

Yorum yapın

Cadde Patent fikri hakların yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası platformda hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri

9.00 - 18.00 Pazartesi - Cumartesi

Canlı destek ve ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara