Uluslararası Marka Tescili

Cadde Patent

Uluslararası Marka Nedir?

Uluslar arası marka, bir şirketin veya ürünün sınırları aşarak dünya genelinde tanınması ve kabul görmesi anlamına gelir. Bu markalar, sadece ürün veya hizmetlerini sunmakla kalmaz, aynı zamanda kültürel, dil ve coğrafi farklılıklara rağmen tüketiciler arasında bir bağ kurar. Uluslar arası markalar, güçlü bir marka kimliği oluşturarak, marka sadakati ve güvenini artırır. Genellikle markaların sınırları aşan, tanınır simgeleri, renkleri veya sloganları bulunur. Bu markaların başarısı, uluslararası pazarda rekabet edebilme kabiliyetlerine, küresel tüketicilerin ihtiyaçlarına uyum sağlamalarına ve farklı pazarlardaki değişen taleplere cevap vermelerine bağlıdır.

Uluslararası Marka Tescili

Tescil edilme başvurusu Türkiye’de yapılmış ve Türkiye’de tescil edilmiş markalar yalnızca Türkiye sınırları içerisinde korunmaktadır. Bu durum diğer bütün ülkeler içinde geçerlidir yani kısaca diyebiliriz ki marka tescili ülkeseldir.

Marka sahipleri yurt dışına bayilik verme, ihracat yapma ve yurt dışında fuarlara katılma gibi nedenlerle ülke sınırları dışına çıkardıkları ürün veya hizmetlerinin korunması amacıyla markalarını ilgili ülke veya ülkelerde tescil ettirmelidirler. Tescilsiz marka ile ihracat göze alınmaması gereken bir risktir. Yurt dışı marka tescilini ihmal etmek firmaları büyük maddi kayıplara uğratabilir.

Yurt dışında marka tescili, yurtiçindeki uygulamaya benzer olmasına rağmen ülkeden ülkeye göre farklılık gösterebilmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere yurtdışında markayı tescil edebilmenin birkaç çeşidi vardır. Aşağıda detaylı bilgi verilecektir. 

Yurt Dışı Uluslararası Marka Tescil Sorgulama

Yurt dışı marka tescil başvuru işlemlerine başlamadan önce tarafımızca yapılan yurt dışı marka tescil sorgulama vesilesi ile firmaların tescili söz konusu olmayan markalar için gereksiz ve yüklü yatırım yapmaları önlenmektedir.

Yurtdışı marka araştırma sonucunda markanın ilgili ülke ya da bölgelerde tescilli olup olmadığı tespit edilecektir. Uluslararası marka araştırma nasıl yapıldığını merak ediyorsanız bizi arayarak uluslararası marka tescili sorgulama, uluslararası marka patent sorgulama hakkında ücretsiz yardım alabilirsiniz.

Yurt Dışı/ Uluslararası Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yurt dışında marka tescil etmenin birkaç yolu vardır.

  1. Ulusal Marka Tescili
  2. Uluslararası Marka Tescili (Madrid Protokolü Sistemi)
  3. Topluluk Marka Tescil Sistemi
  4. Bölgesel Marka Tescili

Uluslararası Marka Tescil Fiyatları

Yurtdışı marka tescil ücretleri yukarıda bahsedilen dört çeşit uluslararası marka tescil yolundan seçilen çeşidine göre ücretlendirmeler değişiklik göstermektedir. Yurtdışı marka tescil ücretlerinin bir kısmı yurtdışı marka tescil desteği kapsamında KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. KOSGEB yurtdışı marka tescil desteği ile marka sahiplerine uluslararası alanda markalarını koruma fırsatı sunar. Bu destek programı, marka sahiplerinin yurtdışında marka tescili için gerekli olan maddi yükü hafifletmeye yardımcı olur. Yurtdışında marka tescili süreci, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ve bu sürecin belirli bir maliyeti vardır. Uluslararası marka tescil ücretleri, markanın tescil edileceği ülke veya bölgelere göre değişiklik gösterebilir.  yurtdışı marka tescil ücretleri, başvuru yapılan ülkenin marka tescili prosedürleri, uzmanlık gerektiren hizmetler ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Uluslararası marka tescili ücretleri, genellikle başvuru yapılan ülkenin resmi patent ofislerinin belirlediği tarifelere dayanır. Bu nedenle, marka sahiplerinin uluslararası marka tescili fiyatları hakkında detaylı bilgi almak ve en güncel ücretleri öğrenmek için şirketimizdeki yurtdışı marka tescil uzmanlarıyla iletişime geçmeleri önemlidir. Uzmanlarımız, markanın tescil edileceği ülke veya bölgelere göre maliyetler hakkında doğru ve güncel bilgi sağlayabilirler.

uluslararası marka tescili, Uluslararası Marka Tescili

Yurt Dışı/ Uluslararası Marka Tescil Süreçleri Nelerdir?

Yukarıda özet bilgileri verildiği üzere farklı sistemlerde marka tescil başvurusu yapılması durumuna göre tescil süreçleri değişmektedir.  Örneğin ülkesel başvuru yapılması durumunda genellikle tescil süreci yaklaşık 1 yıl olmasına rağmen bu süreç ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir.

Diğer taraftan Avrupa Birliği kapsamında yapılacak marka tescil işlemlerinde (EUTM) tescil süreci yaklaşık 12-18 ay sürmektedir.  İtiraz gelmesi durumunda bu süreç bazen 2 yıla kadar uzayabilmektedir.

Madrid Protokolü kapsamında yapılan tescil işlemlerinde ortalama tescil süreci yaklaşık 18-24 ay arasında değişmektedir.  Başvuru sonrası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme 1-2 ay, ardında WIPO tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme ise 5-6 ay sürebilmektedir. Tüm bu süreçlerden sonra WIPO tarafından ilgili ülke ofislerine yapılacak bildirim sonucunda markanın tescil edilip edilmeyeceğinin geri bildirimi beklenir. Bu süreç ise azami 18 aydır.

Hangi başvuru yöntemi seçilirse seçilsin başvuru öncesi yurtdışı marka sorgulama, dünya genelinde marka tescil sorgulama işlemi yapıldıktan sonra başvuru aşamasına geçilmelidir.

Markanın koruması başvuru tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olup her 10 yıl dolmadan 6 ay öncesinde yenileme yapılabilir. Böylelikle koruma süresi uzatılabilir.

Ulusal Marka Tescil: Bu sistemde tescil istenen her ülke için tek tek, ayrı ayrı başvuru yapılarak koruma talep edilmektedir. İlgili ülkelerin resmi patent ofislerine başvuru yaparak hızlı bir şekilde tescil almak mümkün olsa da her ülke için ayrı ayrı vekillik ve harç bedeli ödeneceğinden diğer sistemlere göre biraz daha maliyetlidir. Sadece bir veya en fazla iki ülkede başvuru yapılması halinde maddi açıdan diğer çeşitlerden daha uygundur. Hızlı olması nedeniyle tercih edilebilmektedir. Ayrıca aşağıdaki gibi toplu başvuru sistemlerine dahil olmayan ülkelerde (Örneğin Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt vb.) bu şekilde tescil alınması kaçınılmazdır. Tescil süresi ülkelere göre değişmekle birlikte yaklaşık 10-18 aydır.

Madrid Protokolü (WIPO) Kapsamında Tescil: Madrid Protokolü’ne taraf olan üye ülkelerde (100’den fazla ülke) toplu şekilde başvuru ve yurt dışı marka tescil imkânı sağlamaktadır. Yukarıda toplu şekilde listesi verilen ülkelerden seçilen bir veya birden fazla ülkede aynı anda tescil sürecini başlatmak ve koruma almak mümkündür. Tescil işlemleri yaklaşık 12-20 ay sürmesine rağmen istenilen ülkeyi seçerek sadece o ülkelere başvuru yapma imkânı tanınmıştır. Veya ilk başvuru baz alınmak suretiyle ileride tekrar başvuru ile birlikte ülke eklemek mümkündür. En çok tercih edilen bu sistemde uluslararası marka tescil alabilmek için başvurusu yapılacak markanın orijin ülkede (Türkiye) başvurusunun yapılmış veya tescilli olması gerekir. Türkiye’deki başvuru baz alınarak onun üzerinden başvuru yapmak gerektiğinden Türkiye’deki markanın koruma kapsamı dışında sınıf seçmek mümkün olmadığı gibi farklı marka örneği de eklenemez. Ayrıca yurtdışı marka başvuru, başvurudan itibaren orijin ülkedeki markaya 5 yıl süreyle bağlı olduğundan, orijin ülkedeki markanın tescil edilememesi veya iptal edilmesi durumunda yurt dışı marka tescil de iptal edilmektedir.

AB Kapsamında Tescil (EUTM): 28 ülkenin (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere, Hırvatistan) bulunduğu Avrupa Birliği için tek bir başvuru ile tüm ülkelerde geçerli koruma almak mümkündür. Ekonomik ve hızlı olduğu için tercih edilebilmektedir. Ancak tescil sürecinde, herhangi bir üye ülkede kayıtlı markadan itiraz geldiğinde başvuru tamamen iptal edilebilmektedir. Bu açıdan risk içermektedir. Tescil süresi yaklaşık 12-18 aydır.  AB ülkelerinde tek tek koruma almak maliyetli olduğundan yine de tercih edilebilmektedir. Diğer taraftan Madrid Protokolü kapsamında tek bir ülke gibi seçilerek başvuru yapılması mümkündür.

Afrika Birliği (OAPI): Toplamda 17 ülkenin (Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Equatorial, Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo) dahil olduğu birlik için toplu şekilde başvuru yapmak ve tescil almak mümkündür. İlgili ülkeler birliği Madrid Protokolü kapsamına dahil olup tek bir ülke gibi seçilerek başvuru yapılabilmektedir. Güney Afrika Birliği (ARIPO): Toplamda 9 ülkenin (Gambia, Ghana, Kenya, Mozambique, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Zambia) taraf olduğu anlaşma kapsamında tek bir başvuru ile ilgili ülkelerde koruma almak mümkündür.

Cadde Patent

Makale ve Bilgilendirme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Cadde Patent fikri hakların yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası platformda hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri

9.00 - 18.00 Pazartesi - Cumartesi

Canlı destek ve ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara