Telif ve Patent Ne Demek?

Kanunlar kişilere ait çeşitli hakların belirlenmesinde ve onların güvence altına alınmasında yararlanılan kaynaklardır. Telif hakları da kanunlarla belirlenen haklar arasındadır. Yazar veya sanatçının eserine sahip olabilmesine imkân tanıyan kanunlar, onların haklarını telif hakkı adı verilen düzenlemelerle güvence altına alır. Bir eser meydana getiren kişi şu soruyu sorabilir. Telif ve Patent Ne Demek ? Patent de bir buluşu gerçekleştiren kişiye ürününü koruma hakkı veren resmi bir belge olduğundan kişiler bu konuların hangi alanları kapsadığını merak edecektir.

Telif hakları söz konusu olduğunda ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanatlar ve sinema için üretilen eserler değerlendirilir. Bilgisayar programları da telif hakkına sahiptir. Manevi haklar ve mali haklar olarak kategorize edilebilecek telif haklarında manevi haklar eser sahibine eserinin aidiyetini ispatlar. Mali haklar ise eserden kazanılan parayı ilgilendiren kısımdır. Eseriyle ilgili mali haklara sahip olan eser sahibi onu çoğaltabilir, yayabilir. Eser sahibi dışındaki kişilere bu hakları kullanma izni verilmez. Bu haklara ait süreler ve koruma kapsamını belirleyen koşullar ise eserin türüne göre değişkenlik göstermektedir.

Telif hakkı adı verilen ve kanunların sanatçıya tanıdığı haklar arasında yer alan durum bir eserin korumaya alınması için uygulanması gereken birtakım prosedürlerden meydana gelir. Bir ürün ya da buluşun onu oluşturan kişiye ait olduğunun ispatlanması gerektiğinde patent hakkına sahip olmalıdır. Bu tür haklar eser, ürün ya da buluşun alınıp satılmasında kişiye ayrıcalık tanır. Bu hakların varlığı sayesinde kişi ya da kurumlara ait eserlerden veya buluş ve ürünlerden üçüncü kişilerin haksız kazanç elde etmesi engellenmiş olur. Telif hakları eserler için yazar ve sanatçılara ait haklar arasında yer alırken patent hakkı da buluş ya da ürün için kişi ve kurumlara verilir.

Telif ve Patent Ne Demek ?

Telif ve Patent Ne Demek ? Merak edildiğinde bilinmesi gereken telif hakkı, eserlere yönelik bir hak iken patent, ürün ya da buluş için geçerli bir haktır. Telif Hakları Genel Müdürlüğü telif hakkına sahip olmak isteyen eser sahibinin başvuru yapması gereken makamdır. Buraya yapılacak başvurular neticesinde eser sahibi kanuni haklarını güvence altına alabilecektir. Patent almak isteyen ürün ya da buluş sahipleri ise Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapmak durumunda olacaklardır. Telif haklarını koruma altına alan kanun, Fikir ve Sanat Eserleri kanunu olarak adlandırılmaktadır. Kanunda yer alan hususlar dikkate alındığında bir eserin telif hakkına sahip olabilmesi için sahibine özgü olması, fikri bir çaba ile oluşturulması, kanunda yer alan eserler arasında geçmesi gerekir. Eserin sahibi tarafından şekillendirilen bir eser olması ise bir diğer husus olarak dikkat çekmektedir.

Patent ise bir ürün ya da buluş söz konusu olduğunda gündeme gelecek haklar arasındadır. Kişi ya da kurumlar bir ürün veya buluş gerçekleştirdiğinde bunun tek ve benzersiz olduğunu, sanayide kullanılabilir olduğunu ve yeni bir buluş olduğunu belgelerle ispatlamak zorundadır. Türk Patent Kurumu’na ibraz edilecek dosyada ürüne ait özet bilgiler ve tarifname adı verilen detaylar yer alır. Bu dosya ürünün veya buluşun tanımlanmasında gerekli kriterlere uyum sağlıyor ise onaylanma hakkına sahip olur. Bu tür işlemlerde izlenecek yollar bellidir. Patent hakkı ürünün korunmaya alınması açısından önemli bir haktır. Telif ve Patent Ne Demek ? Şeklinde bir soru yönelten kişiler bu işlemlerin nasıl yapılacağını da merak edeceklerdir.

Cadde Patent fikri hakların yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası platformda hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri

9.00 - 18.00 Pazartesi - Cumartesi

Canlı destek ve ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara