Türk Patent Kurumu Nedir

Türk Patent ve Marka Kurumu ya da TPE olarak bilinen kurum mülkiyet haklarının tescil edilmesi konusunda, özellikle patent ve marka tescili konusunda Türkiye’deki tek yetkili kurum olarak faaliyet göstermekte olan kamu kuruluşudur. Bu bakımdan patent başvurularının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu Tarihi Nedir?

Türk Patent ve Marka Kurumu tarihi olarak 1870’li yıllara kadar götürülebilmektedir. Bu yıllarda eşyaların hakkını korumak için çıkarılan kanunlar Türkiye’de patent ve marka korunması hakkında çıkarılan ilk kanunlar olarak kabul edilebilmektedir. Bu tarihlerde çıkarılan İhtira Beratı Kanunu konuyla ilgili ilk kanun sayılmaktadır. Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte ise buluşların ve diğer gelişmelerin hak sahiplerinin korunması adına 1925 yılında gerekli marka tescil korumaları konusunda önemli adımlar atılmıştır. 1965 yılında ise Marka Kanunu yürürlüğe girmiş ve böylece sınai mülkiyet haklarının korunması adına önemli adımlar atılmıştır. Sırasıyla hakların daha da iyileştirilmesi adına 1994 ve 2003 yıllarında yeni düzenlemeler yapılmış olup her durumda sınai mülkiyete sahip olan kişi ya da kuruluşların haklarının korunması amacıyla faaliyet gösterilmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu Amacı Nedir?

Türk Patent ve Marka Kurum merkezi Ankara’da bulunan ve kişi ya da kurumların sınai mülkiyet haklarının korunması için kurulan bir kamu kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Kurumun temel işleyiş amacı adı geçen bu alanlarda hakların korunmasını yerine getirmektedir. Patent ya da marka tescil alanları bilindiği gibi kişilerin mülkiyet haklarının korunması açısından son derece önemli noktalardır.

Bir marka sahibi olan firmanın işlemlerini yürütebilmesi adına markasını ve marka değerini koruması gerekmektedir. Olası risk ya da tehditler markanın kendisine ve ismine zarar görmesine, doğrudan da kuruluşun zarar görmesine neden olacaktır. Bu bakımdan sınai mülkiyet haklarının korunması zorunluluğu doğmuştur.

Aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurum tarafından hedeflenen bir diğer amaç da Türkiye’deki teknolojik ve ekonomik anlamda ilerleme sağlanabilmesidir. Kişi ya da kuruluşlar arasında serbest rekabet ortamının oluşması adına kurulmuş olan kurum, bu alandaki uğraşlar sonucunda doğal olarak çıkacak rekabeti teşvik etmektedir. Ancak bu rekabetin belirli noktalar dahilinde yapılması ve haksızlıkların olmaması için faaliyet göstermektedir.

Startup ne demek, en önemli noktası nedir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Türk Patent ve Marka Kurum Görevleri Nedir?

Türk Patent ve Marka Kurumu görevleri olarak şu noktalar sıralanabilir;

  • Kanunlar ile koruma altında olan sınai hakların tescil edilmesi ve korunmasıdır.
  • Patent, marka ya da sınai tasarımlar ile ilgili olan Mülkiyet Gazetesi’ni düzenli olarak çıkarmaktadır ve böylece patent işlemleri herkes tarafından kontrol edilebilmektedir.
  • Türkiye’yi bu alanda uluslararası düzeyde temsil etme hakkına sahiptir.
  • Patent, tescil ya da marka gibi işlemlerin düzenli olarak takip edilmesi, süreçlerin periyodik olarak güncellenmesini sağlamaktadır.
  • Devir anlaşmaları ve lisans işlemlerinin kayıt altına alınmasını yapmaktadır.
  • Gereken durumlarda mahkemelerde bilirkişi olarak faaliyet gösterir.

Bu maddelerin dışında Türk Patent ve Marka Kurumu’nun değişen görev tanımları da bulunabilmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Ek Görevleri Nedir?

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ek görevleri arasında asıl öne çıkan tescil için onay başvurusunda bulunulan kurum olması gelmektedir. Böylece marka ve patent başvuruları için bu kuruma başvuru yapılmalı ve ancak bu kurumun onayı alındıktan sonra başvuru yapılan buluş ya da ürünün korunması sağlanmaktadır. Aynı zamanda hem yurtiçinde hem de yurtdışında gerekli olan araştırma ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesini sürdürmekte, bu gelişmelerin Türkiye’de de uygulanabilmesi için kişi ya da kuruluşlara teşvik de bulunabilmektedir.

En önemli yararlarından birisi tabiki de yeni fikirlerin ortaya çıkmasını artırmasıdır. Böylece fikir sahibi kişi fikirinden faydalanabilir ve insanların sürekli olarak yeni fikirler üretmesi teşvik edilir. Başka bir yararı ise adil bir rekabet ortamının sağlanmasıdır. Eğer ki bir fikiri sahiplenirseniz aynı fikiri sonradan bulan birisi bu fikiri sahiplenemez. Böylece hakkınız sağlamlaşmış olur eğer ki kendi isteğinizle bu fikri kullandırmak isterseniz yine seçim fikirin sahibine aittir.

Fikri mülkiyet hakkı nedir diye sorulduğunda en genel olarak herkesin anlayabilceği şekilde anlatımı böyledir. Tabi ki de bahsettiğimiz konulardan çok daha detaylıdır ve araştırılması önemli rica olunur. Sitemizden bu konular hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz, veya bir fikiri sahiplenmek isterseniz yine size yardımcı olabiliriz.

Yorum yapın

Cadde Patent fikri hakların yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası platformda hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri

9.00 - 18.00 Pazartesi - Cumartesi

Canlı destek ve ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara